Shining Soul

Shining Soul

Enter a world of magic and mystery, where your closest allies may sometimes turn out to be your worst enemies.

Cài đặt

Quét để tải xuống

làm sao để cài đặt ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bản Android

đảm bảo bạn đã cài đặt trên máy MoboPlay cho máy tính máy tính windows của bạn

Cài đặt

Tải xuống Clash of Clans APK.

tải xuống apk

kết nối điện thoại của bạn với máy tính sử dụng cáp usb.

nhấp đôi chuột Clash of Clans APK vào file và MoboPlay sẽ tự động cài ứng dụng trên điện thoại Android của bạn

Mô tả

Enter a world of magic and mystery, where your closest allies may sometimes turn out to be your worst enemies. Shining Soul puts you in the middle of a desperate struggle between the Dark Dragon and a group of warriors known as the Shining Fleet. In the final stage of the war, you can play one of four character classes: fighter, wizard, archer, or dragonute. Customize your character's color schemes, weapons, and armor, and then explore the world of Shining Soul either alone or with three of your friends.

Thông tin

cập nhật 2017-03-16

dung lượng 6.14 MB

phiên bản 1.0

tương thích 2.3 - 2.3.2

Cài đặt "Name" vào điện thoại của bạn

Hãy cài đặt MoboPlay trên máy tính của bạn trước khi tải xuống "Name"

Cài đặt

Hãy tải xuống file apk ? Nhấn vào đây