การอ่านออกเสียงข้อความ Google

การอ่านออกเสียงข้อความ Google

ให้อุปกรณ์ของคุณพูด

ติดตั้ง

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

จะติดตั้งแอปบนโทรศัพท์หรือแทบเล็ตแอนดรอยด์ได้อย่างไร?

กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งแล้ว MoboPlay สำหรับคอมพิวเตอร์ บนคอมพิวเตอร์ระบบวินโดวส์ของคุณ

ติดตั้ง

ดาวน์โหลด Clash of Clans APK.

ดาวน์โหลด APK

เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB.

ดับเบิ้ลคลิกที่ Clash of Clans APK ไฟล์และ MoboPlay จะติดตั้งแอปลงในเครื่องอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณโดยอัตโนมัติ

คำอธิบาย

การอ่านออกเสียงข้อความของ Google ทำให้แอปพลิเคชันอ่านออกเสียงข้อความในหน้าจอได้ ตัวอย่างเช่น การอ่านออกเสียงใช้ได้กับ
• Google Play Books เพื่อ “อ่านออกเสียง” หนังสือที่คุณชื่นชอบ
• Google แปลภาษา เพื่อพูดออกเสียงคำแปล คุณจึงฟังการออกเสียงคำได้
• TalkBack และแอปพลิเคชันช่วยการเข้าถึงพิเศษสำหรับเสียงพูดตอบกลับในอุปกรณ์
• ... และแอปพลิเคชันอื่นๆ อีกมากมายใน Play Store

หากต้องการใช้การอ่านออกเสียงข้อความ Google ในอุปกรณ์ Android ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษาและการป้อนข้อมูล > เอาต์พุตการอ่านออกเสียงข้อความ เลือกเครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความของ Google เป็นเครื่องมือที่ต้องการ โปรดทราบว่าอุปกรณ์ Android จำนวนมากจะเปิดใช้การออกเสียงข้อความของ Google อยู่แล้ว แต่คุณอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

ภาษาที่รองรับ ได้แก่ กรีก, เกาหลี, เขมร, จีนกลาง (จีน), จีนกลาง (ไต้หวัน), จีนกวางตุ้ง (ฮ่องกง), เช็ก, ญี่ปุ่น, ดัตช์, เดนมาร์ก, ตุรกี, ไทย, นอร์เวย์, เนปาล, เบงกอล (บังคลาเทศ), เบงกอล (อินเดีย), โปรตุเกส (บราซิล), โปแลนด์, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ยูเครน, เยอรมัน, รัสเซีย, เวียดนาม, สเปน (สเปน), สเปน (สหรัฐอเมริกา), สวีเดน, สิงหล, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (ออสเตรเลีย), อังกฤษ (อินเดีย), อิตาลี, อินโดนีเซีย, ฮังการี และฮินดี

ข้อมูล

อัปเดตแล้ว 2017-11-07

ขนาด 15.14 MB

รุ่น 3.13.3

ความเข้ากันได้ 4.4 - 4.4.4

ติดตั้ง "Name" สู่โทรศัพท์ของคุณ

กรุณาติดตั้ง MoboPlay บนพีซีของคุณก่อนดาวน์โหลด "Name"

ติดตั้ง

แค่ดาวน์โหลดไฟล์ apk? คลิกที่นี่